ZDROWIE

  • Zdecydowana poprawa jakości wody w mieście, we współpracy z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów.
  • Dalszy etap konsekwentnej walki ze smogiem, między innymi poprzez: podniesienie kwoty dotacji na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację budynków miejskich i promocję działań proekologicznych i likwidację starych pieców węglowych.
  • Kontynuacja współpracy z powiatem będzińskim, będącym właścicielem szpitala, w zakresie poprawy jakości wyposażenia i poziomu usług medycznych, świadczonych na rzecz mieszkańców naszego miasta.
  • Realizacja programów profilaktycznych, dotyczących ochrony zdrowia mieszkańców w różnym wieku.
  • Dalsze prowadzenie stałego monitoringu i zasad usuwania zagrożeń zdrowotnych mieszkańców przy współpracy ze wszystkimi placówkami służby zdrowia w naszym mieście.
  • Zapewnienie dyżuru pielęgniarki w każdej ze szkół podstawowych.
  • Budowa tężni solankowych w różnych częściach miasta.
  • Organizacja kolejnych edycji Targów Pszczelarstwa i Ekologii Czeladź.
  • Utworzenie eko-targu ze zdrowymi i ekologicznymi produktami spożywczymi.

Start typing and press Enter to search