WSPÓŁPRACA

  • Organizacja kolejnych spotkań z mieszkańcami, mających na celu zapoznanie się z ich opinią na temat najważniejszych decyzji, dotyczących funkcjonowania miasta.
  • Kontynuowanie działań koordynacyjnych i wsparcia dla miejskich stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.
  • Utrzymywanie na wysokim poziomie funkcjonowania miasta w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
  • Rozwiązanie problemu kompostowni w Katowicach, we współpracy z sąsiednimi i innymi miastami, wchodzącymi w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
  • Poprawa współpracy z władzami powiatu będzińskiego i zwiększenie wpływu na podejmowanie decyzji, dotyczących inwestycji powiatowych, zwłaszcza drogowych.
  • Utrzymywanie na wysokim poziomie kooperacji z gminami Zagłębia Dąbrowskiego.
  • Rozwijanie współpracy z miastami partnerskimi Czeladzi.
  • Rozwijanie współpracy z uczelniami wyższymi naszego regionu szczególnie, Uniwersytetem Śląskim, Akademią Wyższa Szkoła Biznesu i Humanitas

Start typing and press Enter to search