RODZINA

  • Kontynuacja działań, zmierzających do zabezpieczenia wszystkim dzieciom miejsc w żłobku i w przedszkolach.
  • Doposażenie w nowe urządzenia wszystkich placów zabaw, znajdujących się przy przedszkolach publicznych.
  • Dalsze rozwijanie form wsparcia dla rodzin wielodzietnych w naszym mieście.
  • Rozszerzanie działań w ramach programu „Rodzinka 2+”.
  • Rozwijanie programu „Czeladzki Senior 60+” i innych działań na rzecz najstarszych mieszkańców miasta.
  • Wdrożenie kolejnych działań na rzecz ludzi starszych, potrzebujących pomocy.
  • Konsekwentne wzbogacanie oferty kulturalnej i rozrywkowej dla seniorów.

Start typing and press Enter to search