REKREACJA

 • Remont basenu odkrytego w Parku Grabek i budowa przy nim wodnego placu zabaw.
 • Budowa systemu ścieżek rowerowych w całym mieście, połączonych ze ścieżkami w miastach sąsiadujących z Czeladzią z wykorzystaniem tras dawnej koleii piaskowej.
 • Zagospodarowanie wałów Brynicy, budowa ścieżek pieszo-rowerowych i budowa stref rekreacyjnych.
 • Kontynuacja rewitalizacji Parku Grabek i Parku Prochownia na Piaskach.
 • Następny etap zagospodarowania terenów rekreacyjnych w Parku Alfred.
 • Budowa na terenie obiektów pokopalnianych krytego basenu.
 • Zrealizowanie projektu zagospodarowania na cele rekreacyjne terenów przy tak zwanych Wylewach.
 • Rewitalizacja parku znajdującego się wokół Muzeum Saturn przy ul. Dehnelów i starego Parku przy ul 21 Listopada.
 • Zagospodarowanie terenów po byłej strzelnicy i pozostałej części terenów zielonych, sąsiadujących z parkiem przy ul. Mickiewicza.
 • Budowa trasy rolkowo-rowerowo-biegowej wzdłuż ul. Przełajskiej
 • Budowa bawialni dla dzieci w hali MOSiR.

Start typing and press Enter to search