PROMOCJA

  • Kreacja nowej koncepcji promocji miasta i uporządkowanie systemu identyfikacji wizualnej.
  • Rozszerzenie działań marketingowych i informacyjnych z wykorzystaniem spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych w zakresie informacji o działaniach inwestycyjnych i kulturalnych miasta.
  • Promocja czeladzkich obiektów zabytkowych poza granicami miasta, w tym szczególnie: Starego Miasta, Starych Piasków i obiektów znajdujących się na terenie byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Saturn”.
  • Rozszerzenie działań informacyjnych i promocyjnych z wykorzystaniem spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych.
  • Utrzymywanie wysokiego poziomu merytorycznego i edytorskiego miesięcznika samorządowego „Echo Czeladzi”.
  • Dalsze doskonalenie sposobów skutecznego dotarcia do mieszkańców z przydatnymi informacjami, w tym: prowadzenia strony internetowej miasta, administracji profili w social mediach i systemu Czeladź SMS Info.
  • Konsekwentne wzmacnianie pozytywnego wizerunku miasta zarówno wśród mieszkańców miasta, jak i poza jego granicami.

Start typing and press Enter to search