DROGI

 • Kompleksowe remonty kolejnych dróg lokalnych, połączone z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej.
 • Wyremontowanie należących do miasta dróg, wymagających wymiany nakładki asfaltowej.
 • Opracowanie, wspólnie z partnerami z innych zainteresowanych gmin oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, projektu budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Północ”, z jednej strony łączącej Czeladź z Katowicami i Autostradą A4, a z drugiej strony z Autostradą A1 i lotniskiem w Pyrzowicach, a następnie przystąpienie do budowy tej drogi.
 • Budowa ronda na ulicy Szpitalnej i Krótkiej
 • Budowa obwodnicy osiedla Piłsudskiego.
 • Przebudowa skrzyżowania ulic Katowickiej i Dehnelów.
 • Wspieranie finansowe remontu dróg powiatowych w naszym mieście.
 • Budowa wzdłuż głównych arterii miasta, sieci profesjonalnych ścieżek rowerowych wraz ze stacjami dokującymi i wypożyczalniami rowerów.
 • Budowy trzech centrów przesiadkowych w naszym mieście.
 • Remont wiaduktu nad ulicą Będzińską oraz budowa kładki dla rowerzystów i pieszych.
 • Podjęcie działań, zmierzających do przejęcia przez miasto dróg będących własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń, a następnie przeprowadzenie ich remontów.
 • Budowa w miejscach dostępnych kolejnych parkingów i miejsc postojowych.
 • Remonty wszystkich należących do miasta chodników.

Start typing and press Enter to search