BEZPIECZEŃSTWO

  • Dalsza rozbudowa systemu monitoringu w całym mieście, zwiększenie liczby kamer także w celu ochrony zrealizowanych inwestycji i przeciwdziałania ich dewastacji.
  • Rozwijanie współpracy z Policją i wspieranie jej działań, między innymi poprzez zakup radiowozów i innego niezbędnego sprzętu oraz dofinansowanie dodatkowych dyżurów.
  • Dalsza poprawa funkcjonowania Straży Miejskiej w zakresie zarządzania, organizacji pracy i wyposażenia w odpowiedni sprzęt i nowe samochody służbowe.
  • Wspieranie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Zawodowej Straży Pożarnej, zakup profesjonalnego sprzętu i wyposażenia.
  • Poprawa bezpieczeństwa pieszych, budowa przy współpracy z powiatem, przejść z sygnalizacją świetlnej na ul. Katowickiej  i Nowopogońskiej i wykorzystania wiaduktu na ul. Będzińskiej na utworzenie kładki dla pieszych i rowerzystów
  • Wyposażenie w oświetlenie tych ulic, przy których brak jest aktualnie oświetlenia miejskiego.

Start typing and press Enter to search